12-09-2013

Doctoral degree

On 10 September 2013 Janneke Wesseling obtained her doctoral degree at Leiden University with her dissertation De volmaakte beschouwer. De ervaring van het kunstwerk en de actualiteit van de receptie-esthetica (The Perfect Spectator. The Experience of the Artwork and the Topicality of Reception Aesthetics).